Eind mei 2024 heeft ons varken (Charlotte) biggetjes gekregen.